UnBedded

Public-Art object
Iron, Epoxi, Wood, Textile
600 x 600 x 600 cm
2023
Made for KiÅ “Rännil”
Norrtälje Konsthall
Norrtälje, Sweden
Curator Anna Viola Hallberg

The project is nearly wrapped up, and I might do a few touch-ups tomorrow if I feel they’re necessary. The piece I’m working on is called “UnBedded.” There were several aspects of it that caught my attention, but the most significant is how relatable it feels.

You know that feeling when worry hits you like a charging horse, knocking you out of bed? It’s as if the bed itself doesn’t want you there. Your dreams can come tumbling down from the lofty cloud you placed them on so effortlessly. Life can flip completely when unexpected things occur.

I recall this exhibition about kids with autism. It got me thinking about how sitting still can be a real struggle for them. This bed has a similar vibe – it’s oddly uncomfortable, without a clear reason.

As I was prepping for assembly yesterday, a flood of memories rushed back. My own life hit me hard like it had fallen from the sky and crushed into pieces by the unforgiving pavement of reality. But then again, I can’t really grumble when I think about my friends who are presently in danger hiding from the glass splinters or all those people who lost everything.

This project is like my refuge, where my thoughts run free. It’s interesting though – instead of granting me serene dreams, this bed seems to mess with me, causing me to tumble and then slowly descending upon me…

 

Ekaterina Sisfontes

Samhället behöver sina strömningar av tankar som ständigt prövas och omförhandlas. Norrtälje å står som en metafor för samhället. Tillflöden gör ån levande, konsten ger skärpa åt fenomen som vi kanske inte fullt förmår att omfamna. Kanske drar vi på smilbanden, kanske skaver det och vi drabbas av förvåning, rädsla, skuld, ilska eller genans. Varje flod, varje å har sina rännilar. Sinar de upphör ån att vara livgivande.

Verken förhåller sig till det som får oss att inte stelna, utan snarare öppna upp sinnet och ta tag i det som är väsentligt för att bli de bästa jag/vi som det går att vara. De utgör en ansats att gestalta systemkollapsens avtryck, samtidigt som de sträcker ut en hand och bjuder in till att stanna upp invid ån.

De aktiverar platsen och tanken, vilket förstärks genom guidade vandringar, performance och picknickar. Med denna ingångspunkt nås även pågående processer kring minne, förlust, skevhet och sårbarhet. Detta sker i en kontext av samhörighet och empatiskt ”lyssnande”. Konstverken genomsyras av att ta plats som politisk och filosofisk kraft i samhället.

Konst i ån – Rännil uppmanar oss att reflektera över det egna, förhandlingar som sker i rummen mellan det personliga och det gemensamma. Men hur ser förhandlingen ut då vi delar samhället i vår olikheter? Kanske någon vill backa ända till Aristoteles dygdetik (rättrådighet, tapperhet, klokhet och måttfullhet) medan andra kliver in i samtalet via den dissonans som verken frammanar genom att ta stöd i positioner kring affektteori och aspekter av ”becoming”.

Anna Viola Hallberg

konstnärlig ledare för Rännil